Краставици

КРАСТАВИЦИ Авангард F1 - 
Високодобивен хибрид с отличен вкус. Плодовете са тъмно зелени, тънки, гладки, с малки бели бодлички, с крехка консистенция. 
Много подходящ е за полиетиленови оранжерии и на открито. Средна дължина на плода от 26 до 36 см. С добра устойчивост на обикновена краставична мозайка, брашнеста мана и кубинска мана. 
Сеитбена норма: оранжарийно- 120-130 гр./дка.
Директна сеитба 150- 250 гр./дка.
Семена в 1 гр-30- 35 бр.
КРАСТАВИЦИ Телеграф F1 - 
Сортът е ран,  жизнен, с буен растеж. Плодовете са удължено цилиндрични, дълги 40 см, без горчивина, тъмно зелени без брадавици. Отлични вкусови качества. Устойчив на болести. Вегетационен период 70 дни. Подходящ за отглеждане в полиетиленови оранжерии и полско производство.
Сеитбена норма оранжерийно 120- 130 г/дек. 
Директна сеитба 150-250 г/дек.
В 1 г има приблизително 30-35 бр. семена
КРАСТАВИЦИ Сандра F1 - 
Хибриден, високодобивен сорт. Плодовете са изравнени по форма и големина, зелени, с дължина 30 -35 см, без горчивина и с бърз растеж. Предназначен е за целогодишно отглеждане в стоманено- стъклени оранжерии и ранно производство в полиетиленови оранжерии. Отглежда се чрез  разсад на телена конструкция. 
Вегетационен период- 57- 60 дни.
Сеитбена норма - 100- 120 гр/дка
Среден добив- 12- 13 т/дка.
Семена в 1 гр.- 30- 32 бр.
КРАСТАВИЦИ ГЕРГАНА - 
Салатен сорт. Подходящ е за отглеждане на открито и в полиетиленови оранжерии. Плодовете са тъмно зелени с гланц, с малки рядко разпръснати брадавички и нежни бели шипчета, с дължина 28- 30 см. С отлични вкусови качества.
Сеитбена норма- 130-150 гр./дка, директна сеитба- 150-250 гр./дка
Среден добив: 8 т/дка.
Семена в 1 гр.- 30-32 бр.
КРАСТАВИЦИ ТИМОР F1 - 
Ранен хибриден сорт средноплодни краставици. 
Предназначен е за целогодишно производство както в полиетиленови оранжерии, така и на открити площи. Мощно и добре облистено растение с предимно женски цветове. Дължина на плодовете 16- 18 см., тъмнозелена и гладка повърхност. Сортът е изключително добивен с изравнени плодове и превъзходни вкусови качества.
Отгрежда се чрез разсад или директна сеитби на опорна конструкция. Сорта е устойчив на Брашнеста мана (PM);Кубинска мана(DM); Обикновена мозайка (CMV)
КРАСТАВИЦИ БЕТА АЛФА - 
Средноплодни краставици, подходящи за прясна консумация. Плодовете са цилиндрични, зелени с гланц и рядко разположени брадавици, с дължина 16- 18 см. Отглежда се чрез разсад или директна сеитба на опорна конструкция.
Сеитбена норма- оранжерийно- 120-130 гр./дка
директна сеитба- 150-250 гр. /дка
В 1 г има приблизително 30-35 бр. семена
КРАСТАВИЦИ Маркет  Сортът е жизнен, с буен растеж. Плодовете са с дължина 21 см., без горчивина, тъмно зелени, с бели шипчета. Отлични вкусови качества и много добра добивност. Вегетационен период: 60- 68 дни. Подходящ за отглеждане на открито и в полиетиленови оранжерии. Семена в 1 гр- 30- 35 бр. семена.
КРАСТАВИЦИ ТЕСА F1 - 

Средноплодни краставици, подходящи за прясна консумация. Растенията са бързо растящи и енергични, с висок добивен потенциал. Плодовете на този сорт са с гладка повърхност, без шипчета и достигат дължина 18- 22 см. Устойчиви на съхранение и транспортиране. Отглежда се на открито или под полиетиленови оранжерии на опорна конструкция.
Сеитбена норма оранжерийно 120- 130 г/дек. 
Директна сеитба 150-250 г/дек.
В 1 г има приблизително 30-35 бр. семена
X