Лук

ЛУК Лилия - 
Много популярен сорт червен лук за свеж пазар и недълго съхранение. Едри, червени луковица отвън и отвътре, със слабо лютив вкус. Препоръчва се директна сеитба от м. март с гъстота 100 000- 120 000 растения на декар или чрез разсад. 
Сеитбена норма- 400 гр/дка
Среден добив- 3- 4,5 т/дка
В 1 гр. има приблизително 260 бр. семена.
ЛУК - 
Салатен сорт. Луковиците са  едри, плоскокръгли, конусовидно изтеглени към дънцето. Месестите люспи са сочни, крехки, със сладък пикантно- лютив вкус. Отглежда се чрез директна сеитба или чрез разсад. 
Сеитбена норма- 400 гр/дка
Среден добив- 3- 4,5 т/дка
В 1 гр. има приблизително 260 бр. семена.
ЛУК Денсити  Средноранен сорт лук за глави. Луковиците са кръгли, с тъмно жълта люспа отвън. Сърцевината е с високо съдържание на сухо вещество , затова сортът се използва за дълготрайно съхранение. Дълбочина на сеитба 2-2,5 см. Посевна норма 250-300 гр. на декар.
ЛУК Роса лунга

Високодобивен средно ранен салатен сорт. Луковиците са много едри, елrпсовидно удължени, виолетови. Вътрешните люспи са крехки, сочни с приятно лютив пикантен вкус. Сортът е предназначен за прясна консумация, скара и топлинна обработка. Отглежда се чрез разсад или директна сеитба.
X