Тиква

ТИКВА Мускатна - 
Късен сорт с вегетация 130 дни. Образува дълги, силно облистени стъбла и мощна коренова система. Плодовете са едри, с крушовидна форма и средна маса 7- 8 кг. Повърхността на плода е гладка и слабо сегментирана. В стопанска зрялост кората на плода добива оранжавоохрен цвят с восъчен налеп. Месестата част е оранжава, крехка, с високо съдържание на каротин.
Вегетационен период- 120 дни. 
Сеитбена норма- 400- 500 гр/дка.
Среден добив- 3- 4 т/дка.
Семена в 1 гр.- 5-10 бр.
ТИКВА Пловдивска - 
Плодът е със сферично сплесната форма. Едрите плодове тежат 8- 10 кг. Месестата част е жълтооранжава с тънка кора. Тиквата е топлолюбиво и влаголюбиво растение. Най- подходящата температура за развитието й е 25- 26 гр. Не понася засенчване и засушаване. 
Вегетационен период- 120 дни. 
Сеитбена норма- 300- 500 гр/дка.
Среден добив- 3- 4 т/дка.
Семена в 1 гр.- 5-6 бр.
X