Тиквички

ТИКВИЧКИ Изобилна - 
Високодобивен сорт с отлични вкусови качества, подходящи за отглеждане в оранжерии и тунели. Плодовете са цилиндрични, със слабо изтъняване към дръжката, с дължина 15- 20 см. и средна маса 250- 300 гр/дка. Повърхността им е слабо оребрена, млечнобяла, със зелен оттенък. 
Сеитбена норма- 300- 350 гр/дка.
Среден добив- 4 т/дка.
Семена в 1 гр. -  5-7 бр.
ТИКВИЧКИ Черна красавица - 
Ранен, високодобивен сорт с вегетационен период 50- 55 дни. Растенията са изправени, с добре развити листа. Плодовете са гладки, цилиндрични, слабо стеснени към дръжката, с тъмно зелено оцветяване. Месестата част е с нежна консистенция.
Сеитбена норма- 300- 350 гр./дка.
Семена в 1 гр- 6- 8 бр.
ТИКВИЧКИ Патисон - 
Високодобивен сорт ранни тиквички с бели плодове. Плодовете на патисона имат висока хранителна стойност. Патисона е топлолюбива култура. Засява се когато температурата на почвата трайно се повиши до 10-12С. Оптималната температура за развитие е 25-27 С. Използват се като лечебна храна при бъбречни заболявания. 
Сеитбена норма- 300 - 350 гр/дка. Семена в 1 гр. 6-8 броя.
X